Η “Ελληνική Λύση” κατέθεσε Τροπολογία για τους Υγειονομικούς σε αναστολή.